Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie Raportu Rocznego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 r. - Sprawozdanie finansowe ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

03-07-2013 16:13:31 | Roczny | EBI | 8/2013
Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty raportu nr 5/2013 z dnia 27 maja 2013 r., ponieważ do wymienionego raportu omyłkowo nie została dołączona opinia biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego. Wobec powyższego, Zarząd Spółki uzupełnia raport roczny poprzez dołączenie opinii biegłego rewidenta. Opinia biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport i Opinia Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Assetus S.A,