Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie Raportu Rocznego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

05-07-2013 17:49:53 | Roczny | EBI | 9/2013
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") informuje, że niniejszym uzupełnia Raport Roczny Spółki za rok 2012 przekazany do wiadomości publicznej w dniu 27 maja 2013 roku raportem nr 5/2013, o uzupełnione Sprawozdanie Zarządu spółki Assetus S.A za Rok Obrotowy 2012 oraz niniejszym publikuje Raport i Opinie Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Assetus S.A. za 2012 r.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Sprawozdanie Zarządu Assetus S.A.

Raport i Opinia Biegłego Rewidenta z Badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Assetus S.A.