Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 października 2012 r. WIDOK ENERGIA S.A. (PLWDENG00016)

13-09-2012 20:31:51 | Bieżący | ESPI | 12/2012
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 października 2012 r.

PAP
Data: 2012-09-13

Firma: WIDOK ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • Ogloszenie_NWZA_09-10-2012.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_i_wzor_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • WESA_-_statut_tekst_jednolity.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 12 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-09-13
  Skrócona nazwa emitenta
  WIDOK ENERGIA S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 października 2012 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie informuje o zwołaniu na dzień 09 października 2012 roku na godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Sopocie przy ulicy Parkowej 24. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada
  na dzień 23 września 2012 roku. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz pełnomocnictwa stanowią załączniki do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Ogloszenie_NWZA_09-10-2012.pdf
  Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
  Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_i_wzor_pelnomocnictwa.pdf
  WESA_-_statut_tekst_jednolity.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-09-13 Iwona Szmaja Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta WIDOK ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta WIDOK ENERGIA S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 października 2012 r.
  Sektor
  Kod 81-726
  Miasto Sopot
  Ulica Parkowa
  Nr 24
  Tel. 58-551-10-48
  Fax 58-551-10-48
  e-mail
  NIP 585-145-72-97
  REGON 221107310
  Data sporzadzenia 2012-09-13
  Rok biezacy 2012
  Numer 12
  adres www www.widokenergia.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.