Raporty Spółek ESPI/EBI

Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

10-07-2013 14:03:15 | Bieżący | EBI | 24/2013
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta ustaliła treść tekstu jednolitego statutu, który w dniu 10 lipca 2013 r. został złożony do akt rejestrowych Sądu Rejestrowego Emitenta. Tekst jednolity statutu, załączony do niniejszego raportu bieżącego, obejmuje jego zmiany dokonane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Statut tekst jednolity