Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie raportu 10/2012 ws. umów typu lock-up Presto Spółka Akcyjna (PLPRSTO00011)

14-09-2012 13:50:30 | Bieżący | EBI | 11/2012
W zawiązku z licznymi zapytaniami od inwestorów dotyczącymi warunków umów typu lock-up, o których spółka informowała w raporcie nr 10/2012 z 11.09.2012 r. Zarząd Presto S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że Przedmiotowe zobowiązanie akcjonariuszy posiadających akcje serii A przechodzi na wszystkich nabywców, którzy dokonają zakupu akcji tej serii poza rynkiem NewConnect.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Krzysztof Sowiński - Prezes Zarządu