Raporty Spółek ESPI/EBI

Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. EUROSNACK S.A. (PLERSNK00016)

25-09-2012 17:24:45 | Bieżący | ESPI | 7/2012
oRB_ASO: Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.

PAP
Data: 2012-09-25

Firma: EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2012
Data sporządzenia: 2012-09-25
Skrócona nazwa emitenta
EUROSNACK S.A.
Temat
Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 24 września 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej _"Ustawa o ofercie"_ od Pana Marcina Kłopocińskiego, który poinformował, że w dniu 19 września 2012 roku na sesji giełdowej podmiot od niego zależny Private Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nabył łącznie 308.200 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 2,10% kapitału zakładowego oraz 2,10% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym zwiększył powyżej 20% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors sp. z o.o. posiadał 2.709.456 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 18,47% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.709.456 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Po ww. zmianie Pan Marcin Kłopociński wraz z podmiotem zależnym Private Investors Sp. z o.o. posiada 3.017.656 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 20,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.017.656 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

Pan Marcin Kłopociński poinformował również, że podmiotem zależnym posiadającym akcje Eurosnack S.A. jest Private Investors sp. z o.o.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
EUROSNACK S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
41-506 Chorzów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Gałeczki 59
_ulica_ _numer_
32 245 50 58 _32_ 245 50 58
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-09-25 Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu
2012-09-25 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta EUROSNACK S.A.
Tytul Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A.
Sektor
Kod 41-506
Miasto Chorzów
Ulica Gałeczki
Nr 59
Tel. 32 245 50 58
Fax (32) 245 50 58
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2012-09-25
Rok biezacy 2012
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.