Raporty Spółek ESPI/EBI

Przedłużenie okresu trwania umowy kredytu BIOGENED S.A. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

26-07-2013 15:31:30 | Bieżący | EBI | 25/2013
Zarząd BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymał informację o wyrażeniu przez Bank Zachodni WBK S.A. zgody na przedłużenie okresu trwania umowy kredytu zawartej przez Emitenta z tymże bankiem w dniu 23 lipca 2012 r. na kwotę 4.750.000,00 złotych. Termin spłaty kredytu został przesunięty do 23 lipca 2014 roku. Zawarcie umowy kredytu było podane do wiadomości inwestorów w raporcie bieżącym EBI nr 16/2012.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu