Raporty Spółek ESPI/EBI

Zamówienie instalacji do recyklingu w Tesla Recycling S.A. Elemental Holding Spólka Akcyjna (PLELMTL00017)

26-09-2012 11:24:17 | Bieżący | EBI | 20/2012
Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim niniejszym informuje, iż spółka zależna Tesla Recycling S.A. zamówiła instalację do recyklingu o łącznej wartości 710 000 euro (w przeliczeniu po kursie 4,15 PLN/EUR stanowi to 2 946 500 PLN).

Tesla Recycling S.A. dokonała również wpłaty zaliczki rozpoczynając tym samym proces zamówienia. Uzgodnione warunki przewidują, że zamówiona linia będzie dostarczona w terminie ok. 16 tygodni od momentu złożenia niniejszego zamówienia.
Nowa linia rozszerzy możliwości istniejącej już instalacji do recyklingu układów drukowanych o dodatkowy granulator wraz z separatorami prądowo-wirowymi i powietrznymi, pozwalający na otrzymanie frakcji o zdecydowanie mniejszej ziarnistości. Rozbudowa ta zostanie przeprowadzona w taki sposób, aby, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności, rozszerzyć możliwości przerobowe instalacji o spektrum odpadów.
Po modernizacji, z uwagi bardzo wysoką efektywność zastosowanego urządzenia, również spodziewana wydajność linii na najbardziej popularnym typie odpadów zdemontowanych układów drukowanych, pochodzących z telewizorów i monitorów, powinna ulec podwojeniu. Z kolei zastosowanie w ciągu produkcyjnym dodatkowych separatorów prądowo-wirowych przy frakcji surowca poniżej 2,5 mm, pozwoli na zdecydowanie podniesienie efektywności separacji dla otrzymywanej frakcji metali nieżelaznych i szlachetnych. Będzie to możliwe dzięki sprawniejszemu wytrącaniu ze strumienia odpadów frakcji zawierającej tworzywa sztuczne o dużej gęstości własnej.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Jarski - Prezes Zarządu
  • Jarosław Michalik - Członek Zarządu