Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Zarządu De Molen S.A. De Molen Spólka Akcyjna (PLDEMOL00015)

09-10-2012 17:32:16 | Bieżący | EBI | 28/2012
Zarząd Spółki De Molen S.A. zawiadamia, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 08 października br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 09 października br. Pana Roberta Tęcza na stanowisko Członka Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Życiorys Pana Roberta Tęcza zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Wojciech Józefowicz - Prezes Zarządu
  • Ryszard Szatkowski - Wiceprezes Zarządu