Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy pożyczki Remedis Spółka Akcyjna (PLREMDS00021)

09-10-2012 21:25:18 | Bieżący | EBI | 27/2012
Zarząd Remedis SA informuje, iż w dniu 9 października 2012 r. została podpisana umowa pożyczki z zakładem opieki zdrowotnej. Pożyczka w kwocie 1.500.000,00 zł jest udzielona przez Remedis SA do dnia 31 stycznia 2013 r. Pożyczka jest zabezpieczona cesją wierzytelności przysługujących Pożyczkobiorcy od Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionym przez Pożyczkobiorcę.

Pozostałe warunki udzielonej pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.
Kryterium uznania umowy za istotną stanowi przekroczenie przez kwotę pożyczki poziomu 20% kapitału własnego emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marcin Wyszogrodzki - Prokurent