Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-08-2013 09:11:07 | Kwartalny | EBI | 27/2013
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 roku.


Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za II kwartał 2013