Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu ESPI nr 10/2012 z dnia 09.10.2012r. – Pośrednie zbycie akcji ELKOP ENERGY S.A. (PLELKPE00014)

12-10-2012 18:32:30 | Bieżący | ESPI | 16/2012
oRB-W_ASO: Korekta raportu ESPI nr 10/2012 z dnia 09.10.2012r. – Pośrednie zbycie akcji

PAP
Data: 2012-10-12

Firma: ELKOP ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • Pismo_i_Zawiadomienie_KOREKTA_DAMF.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Pismo_i_Zawiadomienie_KOREKTA_Damian_Patrowicz.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Pismo_i_Zawiadomienie_KOREKTA_Mariusz_Patrowicz.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 16 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-10-12
  Skrócona nazwa emitenta
  ELKOP ENERGY S.A.
  Temat
  Korekta raportu ESPI nr 10/2012 z dnia 09.10.2012r. – Pośrednie zbycie akcji
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 09.10.2012r.

  Emitent informuje, że w dniu 12.10.2012 r. otrzymał ze spółki DAMF Invest S.A. w Płocku od Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza skorygowaną treść zawiadomień datowanych na dzień 08.10.2012 r. o pośrednim zbyciu akcji Emitenta, będących załącznikami korygowanego raportu ESPI nr 10/2012 z dnia 09.10.2012 r. Podmioty zawiadamiające o pośrednim zbyciu akcji Zawiadomieniami z dnia 08.10.2012 r. wyjaśniły, że na skutek omyłki pisarskiej powstał błąd polegający na podaniu nie prawidłowej liczby akcji posiadanych przez te podmioty przed transakcją objętą Zawiadomieniem.

  Pełna treść wyjaśnień społki DAMF Invest S.A. w Płocku oraz Pana Damiana i Pana Mariusza Patrowicz stanowią załączniki do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Pismo_i_Zawiadomienie_KOREKTA_DAMF.pdf
  Pismo_i_Zawiadomienie_KOREKTA_Damian_Patrowicz.pdf
  Pismo_i_Zawiadomienie_KOREKTA_Mariusz_Patrowicz.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  ELKOP ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  ELKOP ENERGY S.A. Eco-energia
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  09-402 Płock
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Zygmunta Padlewskiego 18c
  _ulica_ _numer_
  24 366 06 26 24 366 06 26
  _telefon_ _fax_
  biuro@elkopenergy-sa.pl www.elkopenergy-sa.pl
  _e-mail_ _www_
  774 31 93 164 142684184
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-10-12 Jacek Koralewski Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta ELKOP ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta ELKOP ENERGY S.A.
  Tytul Korekta raportu ESPI nr 10/2012 z dnia 09.10.2012r. – Pośrednie zbycie akcji
  Sektor Eco-energia
  Kod 09-402
  Miasto Płock
  Ulica Zygmunta Padlewskiego
  Nr 18c
  Tel. 24 366 06 26
  Fax 24 366 06 26
  e-mail biuro@elkopenergy-sa.pl
  NIP 774 31 93 164
  REGON 142684184
  Data sporzadzenia 2012-10-12
  Rok biezacy 2012
  Numer 16
  adres www www.elkopenergy-sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.