Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą POLFA Spółka Akcyjna w upadłości układowej (PLBMMDC00014)

26-10-2012 16:40:47 | Bieżący | EBI | 56/2012
Zarząd BM Medical S.A.(dalej: “Spółka", “Emitent") informuje, iż w dniu 26 października 2012 roku między Emitentem a Blue Tax Group S.A. podpisana została umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki na rynek NewConnect.

Podstawę prawną wprowadzenia akcji serii E Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect stanowi uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 kwietnia 2012 roku

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Rafał Bednarczyk - Prezes Zarządu