Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2012 r. Black Point Spółka Akcyjna (PLBLKPT00018)

08-11-2012 12:46:36 | Bieżący | EBI | 29/2012
Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za III kwartał 2012 r. przekazany do wiadomości raportem 2/2012.
Termin publikacji został przesunięty z dnia 12.11.2012 r. na dzień 14.11.2012 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  • Kamila Yamasaki - Prezes Zarządu
  • Anna Skałecka - Wiceprezes Zarządu