Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za III kwartał 2012 r. Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-11-2012 08:20:12 | Kwartalny | EBI | 11/2012
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_3Q2012