Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Elemental Holding Spólka Akcyjna (PLELMTL00017)

16-11-2012 23:58:26 | Bieżący | EBI | 32/2012
Zarząd Spółki ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka") informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych uchwałą nr 1142/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. postanowił określić datę 21 listopada 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Elemental Holding S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,:
a) 40 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
b) 23 270 833 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
c) 25 126 984 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
d) 3 287 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
e) 1 837 581 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda
pod warunkiem dokonania w dniu 21 listopada 2012r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLELMTL00017.
Wskazane akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań
ciągłych pod nazwą skróconą "ELEMENTAL" i oznaczeniem "EMT".

Podstawa prawna: §3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Jarski - Prezes Zarządu
  • Jarosław Michalik - Członek Zarządu