Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy z Telesto Sp.z o.o. Telesto Spółka Akcyjna (PLTELST00017)

26-11-2012 20:41:48 | Bieżący | EBI | 21/2012
Zarząd TELESTO S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 26 listopada 2012 r. została zawarta umowa pomiędzy TELESTO S.A. a spółką dominującą wobec Spółki - Telesto Sp. z o.o., której przedmiotem jest "Dostawa i montaż instalacji detekcji oraz gaszenia mgłą wodną w EC Elbląg". Telesto Sp. z o.o. jako podmiot specjalizujący się w produkcji systemów przeciwpożarowych opartych o mgłę wodną dostarcza i montuje jedną z istotnych części instalacji w projekcie realizowanym przez TELESTO S.A. dla Mostostal Warszawa S.A., opisanym w raporcie bieżącym nr 20/2012.

Postanowienia umowy nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

Zarząd Spółki uznał tę umowę za istotną ze względu na to, iż ta część instalacji przeciwpożarowej ma istotne znaczenie dla realizacji kontraktu. Ponadto, wartość umowy wynosi blisko 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect."

  • Anna Łada - Wiceprezes Zarządu
  • Adam Borawski - Członek Zarządu