Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy o współpracy z ECA Auxilium S.A. ABS Investment Spółka Akcyjna (PLABSIN00012)

07-12-2012 09:34:13 | Bieżący | EBI | 88/2012
Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 6 grudnia 2012 r. powziął informację o zawarciu umowy o współpracy z ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie.

Przedmiotem umowy jest uregulowanie zasad wzajemnej współpracy, a także reguł wzajemnego wspierania się i wzajemnej promocji usług. Emitent będzie polecał swoim klientom korzystanie z usług z zakresu audytu, doradztwa podatkowego oraz księgowości, świadczonych przez drugą stronę, a ECA Auxilium S.A. będzie polecała swoim klientom usługi z zakresu m.in. doradztwa finansowego, dotacji unijnych oraz inwestycji kapitałowych, świadczonych przez Emitenta wraz z podmiotami powiązanymi. Umowa nie ma charakteru wyłączności.

Zarząd przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż ECA Auxilium jest partnerem strategicznym Emitenta, a zawarta umowa reguluje zacieśnienie współpracy i stanowi realizację założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta oraz świadczonych przez niego usług.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Jarosz - Prezes Zarządu