Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2013r. jednostkowy i skonsolidowany ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

14-11-2013 13:53:56 | Kwartalny | EBI | 12/2013
Zarząd Assetus S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku. W załączeniu treść raportu.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport za III kwartał jednostkowy i skonsolidowany