Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji NETSHOPS.PL (PLMBINI00018)

11-12-2012 15:34:58 | Bieżący | ESPI | 56/2012
oRB-W_ASO: Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji

PAP
Data: 2012-12-11

Firma: INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • zawiadomienie_art_69_ustawy_o_ofercie_Hyperion.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 56 / 2012
  Data sporządzenia: 2012-12-11
  Skrócona nazwa emitenta
  NETSHOPS.PL
  Temat
  Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2012 roku otrzymał od Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie informację o zwiększeniu stanu posiadania akcji w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Przekazana informacja stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1_ Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Załączniki
  Plik Opis
  zawiadomienie_art_69_ustawy_o_ofercie_Hyperion.pdf Zawiadomienie_Hyperion SA

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2012-12-11 Agnieszka Bareja Prezes Zarządu
  2012-12-11 Dariusz Sepioło Członek Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta NETSHOPS.PL
  Tytul Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji
  Sektor
  Kod 00-503
  Miasto Warszawa
  Ulica Żurawia
  Nr 8
  Tel. 022 583 38 44
  Fax 022 627 09 14
  e-mail kontakt@mobini.pl
  NIP 7010255389
  REGON 142590419
  Data sporzadzenia 2012-12-11
  Rok biezacy 2012
  Numer 56
  adres www www.mobini.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.