Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2013 roku NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

14-11-2013
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za
III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Q3 2013 14 11 2013