Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja - korekta uchwały Zarządu Art New media Spółka Akcyjna (PLANMD000014)

21-12-2012 15:14:28 | Bieżący | EBI | 27/2012
Zarząd Art NEW media S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza, iż podjął decyzję o korekcie § 2 uchwały Zarządu w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii K oraz pozostałych warunków subskrypcji prywatnej, o której najważniejszych założeniach informował w raporcie bieżącym RB nr 21/2012 z dnia 15 października 2012 roku.
§ 2 uchwały brzmiał:

Subskrypcja prywatna zostanie otwarta w dniu 15 października 2012 roku i zamknięta do dnia 31 grudnia 2012 roku z możliwością jego zmiany.

obecnie § 2 otrzymuje brzmienie:

Subskrypcja prywatna zostanie otwarta w dniu 15 października 2012 roku i zamknięta do dnia 31 stycznia 2013 roku.Podstawa prawna:
§ 3 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Hanna Ciejka - Prezes Zarządu