Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

08-01-2013 10:26:17 | Bieżący | EBI | 1/2013
Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach, podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
jednostkowy raport za IV kwartał 2012 r. - 14 luty 2013 r.
jednostkowy raport za I kwartał 2013 r. - 15 maj 2013 r.
jednostkowy raport za II kwartał 2013 r. - 14 sierpień 2013 r.
jednostkowy raport za III kwartał 2013 r. - 14 listopad 2013 r.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012 zostanie przekazany w dniu 31 maja 2013 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu