Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienia akcjonariusza Emitenta o zmianie liczby głosów na WZA Loyd Spółka Akcyjna (PLPHLRK00019)

10-01-2013 15:34:31 | Bieżący | EBI | 1/2013
Zgodnie z art. 69 ust. 2.pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 9 stycznia 2013 r. otrzymała zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta - Giant Era Limited o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, która wynosi 47,90%.

  • Bartosz Kaczmarczyk - Prezes Zarządu