Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiany w Radzie Nadzorczej Netwise S.A. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

23-12-2013
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji Pana Władysława Luchowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu