Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku Macro Games Spółka Akcyjna (PLMRCGM00013)

11-01-2013 21:53:36 | Bieżący | EBI | 6/2013
Zarząd Macro Games S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 r. - 14 lutego 2013 roku;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r. - 14 maja 2013 roku;
- raport okresowy roczny za 2012 r. - 24 maja 2013 roku;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 r. - 14 sierpnia 2013 roku;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 r. - 14 listopada 2013 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Kurek - Prezes Zarządu