Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

09-01-2014
Zarząd ASSETUS S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku.

Terminy publikacji raportów kwartalnych:


- za IV kwartał 2013 r. - 14 lutego 2014 r.,

- za I kwartał 2014 r. - 15 maja 2014 r.,

- za II kwartał 2014 r. - 14 sierpnia 2014 r.,

- za III kwartał 2014 r. - 14 listopada 2014 r.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w raportach kwartalnych skonsolidowanych.

Termin publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2013 rok - 04.06.2014 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


PODSTAWA PRAWNA:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu