Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

15-01-2014 10:38:31 | Bieżący | EBI | 1/2014
Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 stycznia 2014 r. Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką Capital One Advisers Sp. z o.o. ("Autoryzowany Doradca"). Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie świadczyć dla Spółki usługi związane z przygotowaniem dokumentacji do realizacji procesu wprowadzenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu