Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA GC Investment S.A. na dzień 21.02.2013 r. oraz projekty uchwał GC Investment Spółka Akcyjna w upadłości układowej (PLGCINV00011)

25-01-2013 15:13:19 | Bieżący | EBI | 7/2013
Zarząd spółki GC Investment S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadamia o zwołaniu na 21.02.2013 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Gen. Zygmunta Waltera-Jankego 15b.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Michał Goli - Prezes Zarządu
  • Mikołaj Bielecki - Prokurent


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał