Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku Marsoft Spółka Akcyjna (PLMRSFT00016)

31-01-2013 12:32:26 | Bieżący | EBI | 1/2013
Zarząd MARSOFT Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. - 14 lutego 2013 roku;
- raport kwartalny za I kwartał 2013 r. - 14 maja 2013 roku;
- raport roczny za 2012 r. - 30 maja 2013 roku;
- raport kwartalny za II kwartał 2013 r. - 14 sierpnia 2013 roku;
- raport kwartalny za III kwartał 2013 r. - 14 listopada 2013 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Marek Pawluczuk - Prezes Zarządu