Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających ca najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2013r. POLFA Spółka Akcyjna w upadłości układowej (PLBMMDC00014)

01-02-2013 15:26:40 | Bieżący | EBI | 16/2013
Zarząd Polfa S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2013 roku:


1. Rafał Bednarczyk - 47.385 akcji reprezentujących 47.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 1,50% w ogólnej liczbie głosów oraz 97,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.01.2013r.;


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

  • Rafał Bednarczyk - Prezes Zarządu