Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2014 NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

31-01-2014
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") informuje, iż w roku 2014 raporty okresowe Spółki będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za IV kwartał 2013 roku - 14 lutego 2014 roku
Raport roczny Spółki za rok 2013 - 3 marca 2014 roku
Raport za I kwartał 2014 roku - 15 maja 2014 roku
Raport za II kwartał 2014 roku - 14 sierpnia 2014 roku
Raport za III kwartał 2014 roku - 14 listopada 2014 roku


Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Majewski - Prezes Zarządu


  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu