Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy na dostawę złota inwestycyjnego Precious Metals Investments Spółka Akcyjna (PLLGLSR00013)

11-02-2013 11:58:59 | Bieżący | EBI | 24/2013
Zarząd Spółki Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 11 lutego 2013 r. zawarta została umowa na sprzedaż i dostawę złota inwestycyjnego dla firmy MAYZUS INVESTMENT COMPANY LTD z siedzibą na Cyprze. Wartość umowy wynosi 540 000 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) , a termin jej realizacji określony został do dnia 28 lutego 2013 r.
Łączna suma zawartych umów z datą realizacji w lutym 2013 roku z kontrahentem wynosi 1 440 000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych)

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy, ze względu na
wartość określonych świadczeń wynikających z umowy, które przekraczają 20% wartości kapitałów
własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tadeusz Matyjas - Prokurent