Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Klon Spółka Akcyjna (PLKLON000010)

14-02-2013 15:17:19 | Kwartalny | EBI | 2/2013
Zarząd KLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Świętej przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za IV kwartał 2012 roku.

Postawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Krzysztof Łopuszyński - Prezes Zarządu
  • Adam Koneczy - Wice Prezes Zarządu


Załączniki:

KLON - Raport kwartalny za IV kw. 2012 r.