Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

14-02-2014 15:23:41 | Kwartalny | EBI | 3/2014
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączonym dokumencie raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 roku.


Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport za IV kwartał 2013