Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za IV kwartał 2012 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-02-2013 15:22:02 | Kwartalny | EBI | 2/2013
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic SA - Raport okresowy za IV kwartał 2012