Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy nr 3/2013 Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna (PLGRMNK00014)

14-02-2013 15:35:34 | Kwartalny | EBI | 3/2013
Zarząd spółki Grupa Mennice Krajowe S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport kwartalny za czwarty kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Bartłomiej Knichnicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

raport za IV kwartał 2012 r - jednostkowy