Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 Tech Invest Group Spółka Akcyjna (PLPBLIA00012)

14-02-2013 22:21:45 | Kwartalny | EBI | 3/2013
Zarząd spółki Ex-Debt S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Mariusz Pawłowski - Prezes Zarządu
  • Robert Kostera - Członek Zarządu


Załączniki:

2012_Q4