Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

14-02-2014
Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za
IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Majewski - Prezes Zarządu

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ntw_14 02 2014 Raport 4kw 2013