Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozpoczęcie sprzedaży gry "Frederic - Resurrection of Music" na urządzenia Android w sklepie cyfrowym Google Play. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

19-02-2013 12:49:44 | Bieżący | EBI | 12/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 19 lutego 2013 r. rozpoczęła się sprzedaż gry - "Frederic - Resurrection of Music" na urządzenia z systemem Android w sklepie cyfrowym Google Play. Gra dostępna jest w cenie 3.99 USD.

Gra dostępna jest na całym świecie.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu