Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie udziałów spółki zależnej TECHKOMP Spółka z o. o. CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna (PLVELTO00012)

20-02-2013 20:49:25 | Bieżący | EBI | 5/2013
Zarząd spółki Velto S.A. we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 20 lutego 2013 r. sprzedał 100 udziałów (100% udziałów) o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, po cenie nominalnej w wysokości 100.000,00 zł. Emitent wcześniej informował o zamiarze sprzedaży spółki zależnej TECHKOMP w raporcie za IV kwartał 2012. Decyzja o zbyciu w/w udziałów spółki zależnej TECHKOMP Spółka z o. o. podjęta została w ramach porządkowania grupy kapitałowej. Emitent przeniósł portal Vista.pl do VELTO S.A. oraz sprzedał TechKomp Sp. z o.o. aby nie generować kosztów funkcjonowania dodatkowej jednostki.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Misiewicz - Prezes Zarządu