Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja ws. wypłaty dywidendy EBC Solicitors Spółka Akcyjna (PLEBCSL00011)

21-02-2013 13:42:59 | Bieżący | EBI | 7/2013
Zarząd EBC Solicitors S.A. informuje, że w dniu 21 lutego 2013 roku podjął decyzję o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem o wypłacenie z zysku za rok obrotowy 2012 dywidendy w wysokości 20 gr (dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Adam Osiński - Prezes Zarządu