Raporty Spółek ESPI/EBI

Przesunięcie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku Nanotel Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji (PLNANTL00019)

21-02-2013 16:45:27 | Bieżący | EBI | 11/2013
Zarząd Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent"), w nawiązaniu do raportu EBI nr 7/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku, informuje o konieczności przesunięcia terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku. W raporcie EBI nr 7/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. Emitent poinformował, iż skonsolidowany raport uwzględniający dane finansowe spółki zależnej Emitenta Nanotel DK ApS zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 lutego 2012 roku. Ze względu na istotne różnice występujące pomiędzy regulacjami prawnymi związanymi z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej w Polsce a zasadami obowiązującymi w Danii, duńskie biuro rachunkowe obsługujące spółkę Nanotel DK ApS nie jest jednak w stanie przekazać Emitentowi wszystkich niezbędnych dokumentów do przygotowania skonsolidowanego raportu kwartalnego Nanotel S.A. za IV kwartał 2012 r. na dzień 25 lutego 2013 roku. W związku z zaistniałą sytuacją Emitent informuje, że dokona publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. w dniu 4.03.2013 roku.

Podstawa prawna: §6 pkt. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Daniel Wojnarowicz - Prezes Zarządu