Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2013 roku - korekta (raport nr 17/2013) NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

28-02-2014
W związku z otrzymaniem zaudytowanych danych finansowych za cztery kwartały 2013 roku, Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") przekazuje korektę raportu okresowego za III kwartał 2013 roku. Zmiany zostały wyszczególnione w załączniku do niniejszego raportu.
Załącznik:
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2013 roku

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise_raport_Q3_2013_korekta