Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agroma S.A. na dzień 21 marca 2013 r. oraz projekty uchwał Agroma Spółka Akcyjna w upadłości (PLAGROM00013)

22-02-2013 14:24:00 | Bieżący | EBI | 6/2013
Zarząd Agroma S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agroma S.A na 21 marca 2013 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

  • Piotr Staszewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Agroma SA_2013+projekty uchwał

formularz głosowania_Agroma_2013 (2)

Wzór pełnomocnictwa Agroma_2013

Informacja o ogólnej liczbie akcji AGROMA S