Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Netwise S.A. za rok 2013 NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

03-03-2014
Zarząd Netwise S.A. przekazuje raport roczny Netwise S.A. za 2013 rok.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny Netwise S.A. za rok 2013

Raport oraz opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Netwise S.A. za rok 2013