Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Star Fitness S.A. z dnia 11 marca 2013 roku. STAR FITNESS S.A. (PLSTRFT00011)

12-03-2013 23:22:02 | Bieżący | ESPI | 4/2013
oRB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Star Fitness S.A. z dnia 11 marca 2013 roku.

PAP
Data: 2013-03-12

Firma: STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013 KNF
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
STAR FITNESS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Star Fitness S.A. z dnia 11 marca 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej _…_ Zarząd Star Fitness S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 marca 2013 roku:
- Sebastian Gazda – 550.000 akcji dających prawo do 550.000 głosów na NWZA z dnia 11 marca 2013 roku, co stanowi 55,00% głosów na WZA i 33,27% w ogólnej liczbie głosów.
- Szymon Kolasiński – 450.000 akcji dających prawo do 450.000 głosów na NWZA z dnia 11 marca 2013 roku, co stanowi 45,00% głosów na WZA i 27,22% w ogólnej liczbie głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
STAR FITNESS S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61-144 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bolesława Krzywoustego 72
_ulica_ _numer_
+48 61 853 30 02 +48 61 853 34 19
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
527-25-28-120 140786153
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Sebastian Gazda Prezes Zarządu Sebastian Gazda


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta STAR FITNESS S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Star Fitness S.A. z dnia 11 marca 2013 roku.
Sektor
Kod 61-144
Miasto Poznań
Ulica Bolesława Krzywoustego
Nr 72
Tel. +48 61 853 30 02
Fax +48 61 853 34 19
e-mail
NIP 527-25-28-120
REGON 140786153
Data sporzadzenia 2013-03-12
Rok biezacy 2013
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.