Raporty Spółek ESPI/EBI

Publikacja aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-03-2014
Zarząd Assetus S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 marca 2014 roku na stronie internetowej Spółki opublikowana została treść Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego Assetus S.A. z dnia 10 marca 2014 roku dotyczącego emisji akcji serii C.

Treść aneksu dotyczy uzupełnienia Memorandum Informacyjnego w związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 marca 2014 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu