Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny Madkom SA za luty 2013 r. Madkom Spółka Akcyjna (PLMADKM00019)

14-03-2013 09:58:32 | Bieżący | EBI | 12/2013
Zarząd Madkom SA z siedzibą w Gdyni (dalej "Emitent") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2013 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Treść raportu dostępna w załączniku.

  • Grzegorz Szczechowiak - Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport miesięczny Madkom SA za luty 2013