Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozpoczęcie sprzedaży gry "Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure" na urządzenia Android w sklepie cyfrowym Amazon. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

14-03-2013 15:48:57 | Bieżący | EBI | 14/2013
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż dnia 14 marca 2013 r. rozpoczęła się sprzedaż gry - "Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure" na urządzenia z systemem Android w sklepie cyfrowym Amazon. Gra dostępna jest w cenie 1.99 USD. Gra dostępna jest na całym świecie.

W najbliższych tygodniach gra będzie miała swoją premierę na komputerach PC, o czym spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Ekspansja Spółki na platformę dystrybucji elektronicznej jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu