Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie akcji E i F do obrotu na NewConnect BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

09-04-2014 13:01:07 | Bieżący | EBI | 6/2014
Zarząd BIOGENED S.A. informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 419/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F wyemitowanych przez BIOGENED SA . Zgodnie z rzeczoną uchwałą, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 167.370 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 144.764 akcji zwykłych na okaziciela serii F, spółki Biogened S.A., o wartości nominalnej 10 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu