Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 EZO Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji (PLEZOSA00018)

20-03-2013 13:42:52 | Bieżący | EBI | 15/2013
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 27.02.2013 r. raportu bieżącego EBI numer 12/2013 dotyczącego terminu opublikowania raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2012, Zarząd EZO S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za rok obrotowy 2012 z dnia 22 marca 2013 roku na dzień 5 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Maciej Fenicki - Prezes Zarządu