Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AUXILIUM (PLAUXLM00026)

22-03-2013 15:47:14 | Bieżący | ESPI | 10/2013
oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PAP
Data: 2013-03-22

Firma: ECA AUXILIUM S.A.

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 6 załączników
 • 1ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_18_04_2013.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2propozycje_uchwal_NWZA_18_04_2013.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 3__informacja_o_liczbie_akcji.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 4formularz_NWZA_18_04_2013.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 5_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_-_wzor.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 6_pelnomocnictwo_osoba_prawna_-_wzor.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2013
  Data sporządzenia: 2013-03-22
  Skrócona nazwa emitenta
  AUXILIUM
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki ECA AUXILIUM S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 _dalej jako "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402_1_ i art. 402_2_ Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA Auxilium S.A. _dalej jako "Zgromadzenie"_ na dzień 18 kwietnia 2013 r. roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, 31-547, Kraków, z porządkiem obrad jak w załączeniu.
  Załączniki
  Plik Opis
  1ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_18_04_2013.pdf ogłoszenie
  2propozycje_uchwal_NWZA_18_04_2013.pdf projekty uchwał
  3__informacja_o_liczbie_akcji.pdf liczba akcji
  4formularz_NWZA_18_04_2013.pdf formularz
  5_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_-_wzor.pdf pełnomocnictwo fiz
  6_pelnomocnictwo_osoba_prawna_-_wzor.pdf pełnomocnictwo prawna

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  ECA AUXILIUM S.A.
  _pełna nazwa emitenta_
  AUXILIUM
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  31-523 Kraków
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Moniuszki 50
  _ulica_ _numer_
  012 425 80 53 012 425 91 47
  _telefon_ _fax_
  biuro@ecaauxilium.pl www.ecaauxilium.pl
  _e-mail_ _www_
  676-10-15-337 350778346
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-03-22 Paweł Wójciak Członek Zarządu Paweł Wójciak
  2013-03-22 Piotr Woźniak Członek Zarządu Piotr Woźniak


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta ECA AUXILIUM S.A.
  Symbol Emitenta AUXILIUM
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Sektor
  Kod 31-523
  Miasto Kraków
  Ulica Moniuszki
  Nr 50
  Tel. 012 425 80 53
  Fax 012 425 91 47
  e-mail biuro@ecaauxilium.pl
  NIP 676-10-15-337
  REGON 350778346
  Data sporzadzenia 2013-03-22
  Rok biezacy 2013
  Numer 10
  adres www www.ecaauxilium.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.