Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10% SOCIALIZER S.A. (PLSCLZR00012)

26-03-2013 15:22:29 | Bieżący | ESPI | 11/2013
oRB-W_ASO: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10%

PAP
Data: 2013-03-26

Firma: SOCIALIZER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 2_Maciej_Bielicki_zawiadomienie_19.03.2013.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2013 KNF
  Data sporządzenia: 2013-03-26
  Skrócona nazwa emitenta
  SOCIALIZER S.A.
  Temat
  Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10%
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: ustawa o ofercie_, Zarząd Spółki Socializer S.A. informuje, iż w dniu 25.03.2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Bielickiego – Prezesa spółki zależnej Emitenta – M2.0 sp. z o.o., _Zawiadamiający_ o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10%.
  Zawiadamiający przekazał zawiadomienie, które stanowi załącznik do raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  2_Maciej_Bielicki_zawiadomienie_19.03.2013.pdf Zawiadomienie

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2013-03-26 Łukasz Misiukanis Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta SOCIALIZER SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta SOCIALIZER S.A.
  Tytul Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10%
  Sektor
  Kod 02-702
  Miasto Warszawa
  Ulica Zawrat
  Nr 7
  Tel. +48 (22) 245 31 22
  Fax +48 (22) 250 15 37
  e-mail info@socializer.pl
  NIP 521-359-68-35
  REGON 142845026
  Data sporzadzenia 2013-03-26
  Rok biezacy 2013
  Numer 11
  adres www www.socializer.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.