Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja Spółki Zależnej RSY Spółka Akcyjna (PLRSYSA00014)

26-03-2013 20:16:30 | Bieżący | EBI | 8/2013
Treść raportu:
Zarząd RSY SA z siedzibą w Iławie informuje, że w dniu 22.01.2013 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 23.03.2013 r. przez Sąd Gospodarczy w Olsztynie spółki zależnej pod firmą RSY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie.

Kapitał zakładowy spółki RSY Sp. z o.o. wynosi 5.000 zł i dzieli się na 50 udziałów po 100 zł każdy. Emitent w kapitale zakładowym spółki RSY Sp. z o.o. objął wszystkie 50 udziałów, które stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do oddania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki RSY Sp. z o.o.
Prezesem Zarządu spółki zależnej został Pan Szymon Klimaszyk będący jednocześnie Prezesem RSY SA, a Wiceprezesem Pan Jarosław Lasecki pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu RSY SA.

Obszarem działalności Spółki RSY Sp. Z o.o. będzie naprawa silników wysokoprężnych oraz ich komponentów jak również sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych wraz serwisem oraz sprzedażą części zamiennych.


Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


  • Szymon Klimaszyk - Prezes Zarządu