Raporty Spółek ESPI/EBI

Wyznaczenie dnia notowania akcji E i F BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

17-04-2014 14:36:55 | Bieżący | EBI | 8/2014
Zarząd BIOGENED S.A. informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 473/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki BIOGENED S.A. Zgodnie z rzeczoną uchwałą Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 22 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla 167.370 akcji serii E oraz 144.764 akcji serii F pod warunkiem dokonania w dniu 22 kwietnia 2014 r. rejestracji tych akcji przez KDPW i oznaczenia ich kodem "PLBIOGN00018".
Akcje serii E i F Biogened SA będą notowane na NewConnect w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BIOGENED" i oznaczeniem "BGD".

PODSTAWA PRAWNA:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu