Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki MINOX S.A. w dniu 27 marca 2013 r. Minox Spółka Akcyjna (PLMINOX00010)

28-03-2013 09:46:29 | Bieżący | EBI | 9/2013
Zarząd MINOX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętych uchwałach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MINOX S.A. w dniu 27 marca 2013 r.

Treść uchwał znajduje się w załączonym pliku.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Olszewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Akt notarialny nr 4909 MINOX