Raporty Spółek ESPI/EBI

Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

03-04-2013 13:33:28 | Bieżący | EBI | 3/2013
Zarząd GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka") informuje, iż powziął informację, że w dniu 2 kwietnia 2013 r. do siedziby WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. (dalej: WDM AD) wpłynęło wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej przez Spółkę z WDM AD w dniu 1 marca 2011 r. Przedmiotowa umowa została wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a jej rozwiązanie nastąpi w dniu 30 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu