Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Biogened S.A. za 2013 rok BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

29-04-2014 17:56:08 | Roczny | EBI | 9/2014
Zarząd Biogened S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za 2013 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

(VII) RAPORT ROCZNY 2013

(I-V) RAPORT ROCZNY 2013

(VI) RAPORT ROCZNY 2013