Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny AdMassive S.A. za marzec 2013 r. MERLIN GROUP Spółka Akcyjna (PLADMSV00013)

15-04-2013 06:16:35 | Bieżący | EBI | 12/2013
Zarząd AdMassive S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za marzec 2013 r.Podstawa prawna:

pkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Marcin Szymczak - Prezes Zarrządu


Załączniki:

Raport miesięczny AdMassive S.A. za marzec 2013