Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w marcu 2013 roku Eurosnack Spółka Akcyjna (PLERSNK00016)

19-04-2013 15:26:00 | Bieżący | EBI | 10/2013
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w marcu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 800.099,61 zł, co stanowi 108,15 % wartości przychodów osiągniętych w marcu 2012 roku (wyniosły 739.840,74 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do marca 2013 roku przychody Spółki wyniosły ok. 2.202.430,59 zł netto, co stanowi 112,86 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 1.951.396,92 zł).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu
  • Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu