Raporty Spółek ESPI/EBI

Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. Black Point Spółka Akcyjna (PLBLKPT00018)

24-04-2013 15:50:24 | Bieżący | EBI | 6/2013
Zarząd Black Point S.A. (dalej: Spółka), tworzącej wraz z jednostkami zależnymi Grupę Kapitałową Black Point, przestrzega zasad przekazywania rzetelnych informacji, dlatego kontynuując przyjętą politykę informacyjną przekazuje do wiadomości akcjonariuszy i inwestorów szacunkowe wartości obrotów jednostkowych i skonsolidowanych Grupy.

Szacunkowe dane finansowe wskazują na:
• Obrót skonsolidowany za I kwartał 2013 r. w wysokości ok. 39,21 mln PLN (przyrost o 128%r/r).
• Obrót jednostkowy Black Point za I kwartał 2013 r. w wysokości ok. 12,66 mln PLN (przyrost o 32% r/r).

Wysoki wzrost sprzedaży w Grupie jest głównie wynikiem konsolidacji krakowskiej spółki SCOT i przejęciem dostaw produktów pod marką Printé.
Przejęcie SCOT wpłynęło również na wyniki od strony kosztowej. Wykorzystanie synergii kosztowych w Grupie pozwoliło na uzyskanie oszczędnościami na poziomie 0,75 mln PLN kwartalnie.

Wyniki Grupy w dalszym ciągu są efektem z jednej strony czynników wewnętrznych, wynikających ze złożonych procesów konsolidacji spółek, a z drugiej zaś utrzymujących się negatywnych tendencji rynkowych i gospodarczych, takich jak:
• Spowolnienie gospodarcze. Wzmożona konkurencja cenowa, walka o utrzymanie wolumenów sprzedaży. Zmniejszony popyt.
• Konkurencja w branży alternatywnych materiałów eksploatacyjnych: rozwój marek własnych dystrybutorów IT i agresywna polityka cenowa.

W I kwartale br. kontynuowano wprowadzanie szeregu projektów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych działalność operacyjną Grupy, a także projektów związanych z rozwojem oferty marek własnych oraz ze standaryzacją nowej struktury sprzedaży, której najważniejszym celem jest dopasowanie szerokiej oferty Black Point do potrzeb rynku, szukanie nowych rozwiązań dystrybucyjnych oraz zwiększanie wolumenu sprzedaży.

Zarząd Grupy Black Point jest przekonany, że przyjęta strategia działania oparta na konsekwentnej i dynamicznej realizacji strategii jakościowej, w której podstawowym źródłem przewag rynkowych jest unikatowa oferta produktowa wykorzystująca możliwości własnej produkcji i wiedzy technologicznej przyniesie oczekiwane efekty biznesowe.

Bardzo ważnym kierunkiem, który będzie kontynuowany jest rozwój światowego handlu pustymi kartridżami, oraz rozwój projektów spółki Eco Service związanych z recyklingiem surowców, w których firma upatruje duży potencjał i perspektywy rozwoju.

Szczegółowe omówienie osiągniętych wyników finansowych, zamieszczone zostanie w raporcie za I kwartał roku 2013, którego termin publikacji przypada na 13 maja 2013 roku. Podane wyniki są wynikami szacunkowymi, które mogą się różnić od wartości publikowanych w raporcie za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr KOLBUSZ - Prezes Zarządu
  • Anna SKAŁECKA - Wiceprezes Zarządu