Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2014 roku NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

15-05-2014
Zarząd Netwise S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy Spółki za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

  • Dominik Majewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise_Raport Q1 2014