Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Jantar Development S.A. JANTAR DEVELOPMENT Spółka Akcyjna (PL4STUD00016)

08-05-2013 14:42:36 | Bieżący | EBI | 12/2013
Zarząd Jantar Development S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 maja 2013 roku w Gdyni.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7),8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załącznik:

1.Treść uchwał podjętych na NWZA z 7 maja 2013 roku.
2.Akt notarialny


  • Michael Sadza - Prezes Zarządu


Załączniki:

2013.05.07 protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia

Akt notarialny