Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji rocznego raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2013 rok ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-05-2014
Zarząd ASSETUS S.A. informuje, że Spółka postanowiła zmienić wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2014 termin przekazania Raportu Rocznego Jednostkowego i Skonsolidowanego za 2013 rok; pierwotny termin publikacji ww raportu rocznego za 2013 rok był to dzień 04.06.2014r., po zmianie Raport Roczny za 2013 r. zostanie opublikowany w dniu 30.05.2014r. Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania Raportu Rocznego Jednostkowego i Skonsolidowanego za 2013r.:

Raport Roczny Jednostkowy i Skonsolidowany za 2013r. zostanie opublikowany 30 maja 2014r.

Podstawa prawna :
§6 ust. 14.2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Sylwia Gola - Prezes Zarządu